Dyrektor ds. inwestycji

Wiemy, jak wytwarzać smaczne i zdrowe wędliny po polsku. W tym czujemy się najlepiej. Jak nikt inny, znamy się na przetworach mięsnych. Stoją za nami pokolenia doświadczenia, szacunek dla tradycji i nowoczesne technologie. W Grupie Kapitałowej dostarczamy żywność w kraju i na rynki zagraniczne w Europie, Afryce, czy Azji.  Naszą misją jest zapewnić zdrową żywność obecnym i przyszłym pokoleniom.
Dynamicznie się rozwijamy i poszukujemy nowych członków naszego, prawdopodobnie najlepszego zespołu pracowniczego w branży.
Dowiedz się więcej o nas na: www.silesia.eu

W związku z dynamicznym rozwojem zakładów produkcyjnych poszukujemy kandydata na stanowisko: Dyrektor ds. inwestycji

Miejsce pracy: Sosnowiec oraz Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Ćwiklice i Mokrsko (wg prowadzonych projektów).

 • Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w Spółce, w szczególności:
 1. prowadzenie i koordynowanie prac zleconych, związanych z projektowaniem w zakresie optymalnego ustawienia linii/urządzeń produkcyjnych oraz prac budowlanych w pięciu zakładach Spółki; prowadzenie w tym zakresie konsultacji z Dyrektorami Zakładów i Dyrektorami Technicznymi
 2. prowadzenie i koordynowanie prac zleconych mających na celu uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń na realizację zamierzeń inwestycyjnych w zakładach
 3. przygotowywanie we współpracy z Działek Kontrolingu Spółki analiz opłacalności inwestycji oraz przewidywanego okresu zwrotu nakładów z inwestycji
 4. prowadzenie uzgodnień i negocjacji z oferentami i wykonawcami zadań stanowiących przedmiot inwestycji. Merytoryczne opracowywanie projektów umów zakupu/zleceń, przedkładanie do Zarządu uzasadnionych rekomendacji i wniosków dotyczących wyrażenia zgody na realizację inwestycji
 5. koordynacja realizacji inwestycji we współpracy przedstawicielami Działów Technicznych w poszczególnych zakładach, udział w odbiorach częściowych i końcowych inwestycji
 6. prowadzenie reklamacji związanych ze zrealizowanymi inwestycjami
 • Działanie w oparciu o zatwierdzony plan inwestycyjny Spółki, jego cykliczne aktualizowanie i ustalanie priorytetów zamierzeń inwestycyjnych
 • Systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych spraw

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Umiejętność skutecznego zarządzania projektami, dokładność, zdolności analityczne i organizacyjne
 • Prawo jazdy kat. B
 • Książeczka do celów sanitarno- epidemiologicznych


 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne posiłki
 • Pakiet sportowy
 • Inicjatywy organizowane dla pracowników
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Paczki okolicznościowe

{* *}