Cedrob Foods S.A.

ul. Opolska 22, 40-084 Katowice

Telefon:
+48 32 731 10 00

Fax:
+48 32 731 10 80

E-mail: biuro@silesia.eu

Zakłady Produkcyjne

Ul. Baczyńskiego 165
41-203 Sosnowiec

ul. Uzdrowiskowa 4c
43-230 Goczałkowice Zdrój

ul. Janusza Korczaka 5
43-200 Pszczyna

ul. Spokojna 48
43-229 Ćwiklice

Mokrsko 343
98-345 Mokrsko

NIP REGON KRS

NIP: 497-006-31-44,
KRS: 0000374678
REGON: 080287781


Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 166.480.750,00 zł, wpłacony w całości.
Numer rejestrowy BDO 000037671{* *}