Ochrona środowiska jest istotną wartością dla Zakładów Mięsnych SILESIA S.A., a dbałość o środowisko naturalne jest i zawsze będzie ważnym elementem strategii funkcjonowania i rozwoju naszych zakładów.

Jesteśmy świadomi wpływu prowadzonej przez nas działalności produkcyjnej na środowisko, dlatego dążymy nieustannie do ograniczenia tego oddziaływania, zapewniając wysoki poziom ochrony środowiska oraz kierując się w podejmowanych działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.

Do zadań najwyższego kierownictwa należy zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla, za wdrożenie utrzymanie skutecznego systemu zarządzania środowiskowego.

Wszyscy pracownicy Zakładów Mięsnych Silesia S.A. wspierają i aktywnie uczestniczą w procesie wdrażania Polityki Środowiskowej, a swoją postawą działaniami zapewniają jej realizację.

{* *}