Zarząd:

Krzysztof Pniewski - Prezes Zarządu
Marietta Stefaniak
- Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Igor Kaszewski 
- Członek Zarządu ds. Produkcji
Paweł Wilk 
- Członek Zarządu ds. Innowacji i Technologii

Rada Nadzorcza:

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Śliwiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Oleszak - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Goździkowska Gaztelu - Członek Rady Nadzorczej
Karol Ludwiński - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bartkowski - Członek Rady Nadzorczej


{* *}